График (NDK 24/7)

Изчистете филтрите »
« Септември »
« 18.9.2023 г. до 24.9.2023 г. »
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
07:15-08:05

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

08:20-08:50

LES MILLS CORE 30 ®

Studio 1

12:00-12:45

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 1

13:00-13:45

LES MILLS BODYATTACK ®

Studio 1

17:30-18:20

Pilates (Power)

Studio 1

18:30-19:20

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

19:30-20:25

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

20:30-21:00

LES MILLS CORE 30 ®

Studio 1

07:30-08:20

Yoga

Studio 1

12:00-12:30

LES MILLS GRIT ®

Studio 1

13:00-13:45

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

17:30-18:20

Step Aerobics

Studio 1

18:30-19:20

Tabata

Studio 1

19:30-20:20

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

20:30-21:20

Bulgarian Bag

Studio 1

12:00-12:45

LES MILLS BODYATTACK ®

Studio 1

13:00-13:30

LES MILLS CORE 30 ®

Studio 1

18:30-19:20

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

19:30-20:25

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

20:30-21:00

LES MILLS CORE 30 ®

Studio 1

07:30-08:20

Yoga

Studio 1

12:00-12:30

LES MILLS GRIT ®

Studio 1

13:00-13:45

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

18:30-19:20

Tabata

Studio 1

19:30-20:20

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

20:30-21:20

Bulgarian Bag

Studio 1

07:30-08:20

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

ПОДМЯНА

12:00-12:45

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 1

13:00-13:30

LES MILLS GRIT ®

Studio 1

18:30-19:20

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

19:30-20:25

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

11:00-11:50

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

17:00-17:45

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 1

18:00-18:55

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

18:00-18:50

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

← →