График (NDK 24/7)

За да запазите място за групово занимание, направете резервация онлайн. Правила за резервиране на групово занимание >>

To ensure your group lesson spot, make a reservation online. Group classes reservation rules >>

Изчистете филтрите »
« Април »
« 15.4.2024 г. до 21.4.2024 г. »
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
07:45-08:40

Studio 1

12:00-12:45

Studio 1

13:00-13:45

Studio 1

17:30-18:20

Pilates (Power)

Studio 1

18:30-19:20

Studio 1

ПОДМЯНА

19:30-20:25

Studio 1

07:45-08:15

Studio 1

12:00-12:30

Studio 1

13:00-13:45

Studio 1

17:30-18:20

Step Aerobics

Studio 1

18:30-19:20

Tabata

Studio 1

19:30-20:20

Studio 1

20:30-21:20

Bulgarian Bag

Studio 1

07:45-08:15

Studio 1

12:00-12:45

Studio 1

13:00-13:30

Studio 1

18:30-19:20

Studio 1

19:30-20:25

Studio 1

20:30-21:00

Studio 1

07:45-08:30

Studio 1

12:00-12:30

Studio 1

13:00-13:45

Studio 1

17:30-18:20

Step Aerobics

Studio 1

18:30-19:20

Tabata

Studio 1

19:30-20:20

Studio 1

20:30-21:20

Bulgarian Bag

Studio 1

07:45-08:30

Studio 1

12:00-12:45

Studio 1

13:00-13:45

Studio 1

18:30-19:20

Studio 1

19:30-20:25

Studio 1

11:00-11:50

Studio 1

17:00-17:50

Tabata

Studio 1

18:00-18:50

Studio 1

← →