График (NDK 24/7)

Изчистете филтрите »
« Септември »
« 26.9.2022 г. до 2.10.2022 г. »
Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
08:00
45 мин.

LES MILLS BODYATTACK ®

Studio 1

 
45 мин.

LES MILLS BODYATTACK ®

Studio 1

       
08:30  
45 мин.

BOOTY

Studio 1

 
45 мин.

BOOTY

Studio 1

     
11:00          
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

 
12:00
45 мин.

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 1

30 мин.

LES MILLS GRIT ®

Studio 1

45 мин.

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 1

30 мин.

LES MILLS GRIT ®

Studio 1

45 мин.

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 1

 
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

13:00  
45 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

 
45 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

 
50 мин.

Zumba

Studio 1

 
17:30        
55 мин.

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

   
18:00            
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

18:30
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

50 мин.

Tabata

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

50 мин.

Tabata

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

   
19:30
50 мин.

Tae Bo

Studio 1

55 мин.

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

50 мин.

Tae Bo

Studio 1

55 мин.

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

50 мин.

Tae Bo

Studio 1

   
20:30
30 мин.

LES MILLS GRIT ®

Studio 1

50 мин.

Bulgarian Bag

Studio 1

30 мин.

LES MILLS CORE 30 ®

Studio 1

50 мин.

Bulgarian Bag

Studio 1

     
← →